Tuesday, September 22, 2015

सब्जीका फूलहरु भाग १ ::

यस पोष्टमा गाउँघर वरपर फूलेका विभिन्न सब्जीका फूलहरु संग्रह गरेर राखेको हुँ। केहि समयमै ओइलाइ जाने यी फक्रिएका फूलहरुलाई आँखाले कैद गर्दा गर्दै लोभी मनले लामै समय सम्म कैद गर्ने हठ गरेपछिको चर्तिकला हो यो । “छोटो मिठो" भन्ने अर्थमा यसलाई भिन्न भिन्न भागमा बाँडेको हुँ । आशा छ यो चर्तिकलाले मनमा कोपिला जगाओस् र सेवा भावको काम गरोस् । Laughing out loud
 
 
(Flowers of Green Bean – बोडीको फूल)
 
Green Beans
Green Beans
(Flowers of Lady’s Finger - भिन्दीको फूल )
 
lady's finger
lady's finger
(Flowers of Pumpkin - फर्सीको फूल )
 
Pumpkin
Pumpkin
(Flowers of Brinjal -  बैगुनको फूल )
 
brinjal
brinjal
(Flowers of Cucumber - काक्राको फूल  )
 
Cucumber
Cucumber