Tuesday, December 5, 2017

B.Ed. – ICT Syllabus (PU)

पूर्वाञ्‍चल विश्‍वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र संकायको चार वर्षे वि.एड.आइ.सि.टि. पढ्ने विद्यार्थीका लागि उक्त विषयहरुको  विषयसूची (Syllabus) यस पोष्टमा समावेश गरेको छु । आशा छ यस पोष्ट मार्फत तपाईहरुले लाभ उठाउन सक्नुहुने छ ।

प्रथम वर्ष वि.एड.आइ.सि.टि. विषयहरुको विषयसूची (PDF + Word File) डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

Sample:

Sample

दोस्रो वर्ष वि.एड.आइ.सि.टि. विषयहरुको विषयसूची (PDF + Word File) डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

Sample:

Second Year Syllabus

तेस्रो वर्ष वि.एड.आइ.सि.टि. विषयहरुको विषयसूची (PDF + Word File) डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

Sample:

Third Year Syllabus

चौथो वर्ष वि.एड.आइ.सि.टि. विषयहरुको विषयसूची  आइनसकेको हुँदा सो को विषयसूची पछि अपडेट गरिने छ । चौथो वर्ष वि.एड. आइ.सि.टि. मा पढाइ हुने विषयहरु यस प्रकार छन् ।

2017-12-05_17-33-01